• میهن تاز
  • سرگرمی
  • آرایش و زیبایی
  • پزشکی
  • تغذیه
  • اخبار

game,online game,zula,free,free game,persian game,fps

شعرخفن و طنز آموزش ماساژ دادن پا

مجموعه : خنده دار و طنز

شعرخفن و طنز آموزش ماساژ دادن پا

شعر خیلی خفن و طنز آموزش ماساژ دادن پا 

 

درباره ماساژ دادن پا که این روزها حسابی سوژه های رسانه ها و فضای مجازی شده  شعر طنز خیلی خنده دار را در این بخش از سایت میهن تاز بخوانید.به بهانه اظهارات جنجالی کارشناس امور خانواده تلویزیون در مرکز یزد.

 

اگر داری تو عقل و دانش و هوش

عزیز من بکن حرف مرا گوش

 

 

چنانچه شوهر تو سرد گشته

میان مردها نامرد گشته

 

 

که دارد اعتنائی با تو کمتر

جوابت را دهد ناجور با سر

 

 

نه عشقی مانده و نه اشتیاقی

بجای وصل دائم در فراقی!

 

 

نه حرفی که در آن احساس باشد

نه حتی ذره ای حساس باشد

 

 

نه تفریحی نه حتی روز خوبی

نه جشن و شادی و نه پایکوبی

 

 

بگیرد دائم از هر چیز ایراد

کشد بیهوده مثل چیز فریاد

 

 

برای حل این معضل تو تنها

بکن طشت تمیزی را مهیا

 

 

سپس پر کرن درونش آب گرمی

ویا بهتر ازآن شیر ولرمی

 

 

چو آمد شوهر تو از سر کار

دو پایش را درون طشت بگذار

 

 

بده ماساژ پاها را تو باشیر

دل وی را کنی آن گونه تسخیر!

 

 

بکن گه گاه در آن حین لوسش

دو پای شوهر خودرا ببوسش

 

 

اگر اینکار را هرروز کردی

بدان که فارغ از هرگونه دردی

 

 

اساس عشق در پاشویه باشد

نه در اشک و نگاه و مویه باشد

 

 

مجید مرسلی

zz - شعرخفن و طنز آموزش ماساژ دادن پا

 

 

  • 395
  • 0
  • مرداد ۲۹, ۱۳۹۷