• میهن تاز
  • سرگرمی
  • آرایش و زیبایی
  • پزشکی
  • تغذیه
  • اخبار

game,online game,zula,free,free game,persian game,fps

شعر طنز در وصف مردان متاهل از زبان خانم هایشان

مجموعه : خنده دار و طنز

شعر طنز در وصف مردان متاهل از زبان خانم هایشان

شعر طنز در وصف مردان متاهل از زبان خانم هایشان

 

باز شوهر بی بهانه
با ادایی کودکانه

 

 

هیکل چون استوانه
میکند غر غر به خانه

 

 

یادم آید روز اول
گردنش کج, دست و پا شل

 

 

پیش بابا موش می شد
سرخیش تا گوش می شد

 

 

دختری افتاده بودم
مهربان و ساده بودم

 

 

نرم و نازک
شاد و چابک

 

 

چشمهایم همچو آهو
عطر موهایم چو شب بو

 

 

می شنیدم از لب او
حرفهایی همچو جادو:

 

 

من غلام خانه زادت
جان دهم هر دم به یادت

 

 

گر نیایی خانه ی من
می گریزد روحم از تن

 

 

بعد از آن گفتار دلپذیر
خام گشتم من همانجا

 

 

شد به پا جشن عروسی
کیک و شام و دیده بوسی

 

 

بعد از آن دیگر ندیدم
هرگز آن اوقات بی غم

 

 

قسمتم یک مرد جانی
اندکی لوس و روانی

 

 

بی اراده همچو یابو!
پرخور و مغرور و پر رو

 

 

بشنو از من جان خواهر
هر که کرد این دوره شوهر

 

 

خاک بر سر گشت و حیران
شد پشیمان,شد پشیمان, شد پشیمان

 

 

  • 63
  • 5
  • مهر ۲۳, ۱۳۹۷

پربیننده ترین مطالب جالب و خواندنی