• میهن تاز
  • سرگرمی
  • آرایش و زیبایی
  • پزشکی
  • تغذیه
  • اخبار

وقتی میگن زن شیطون رو هم درس میده قبول کنید!طنز

مجموعه : خنده دار و طنز

وقتی میگن زن شیطون رو هم درس میده قبول کنید!طنز

قتی میگن زن شیطون رو هم درس میده قبول کنید (خنده دار) …

 

 

زن به شیطان گفت : آیا آن مرد خیاط را می بینی ؟ میتوانی بروی وسوسه

اش کنی که همسرش را طلاق دهد ؟

 

شیطان گفت : آری و این کار بسیار آسان است پس شیطان به سوی مرد

خیاط رفت و به هر طریقی سعی می کرد او را وسوسه کند اما مرد خیاط

همسرش را بسیار دوست داشت و اصلا به طلاق فکر هم نمی کرد

 

پس شیطان برگشت و به شکست خود در مقابل مرد خیاط اعتراف کرد

 

سپس زن گفت : اکنون آنچه اتفاق می افتد ببین و تماشا کن زن به طرف

مرد خیاط رفت و به او گفت :

 

چند متری از این پارچه ی زیبا میخواهم پسرم میخواهد آن را به معشوقه

اش هدیه دهد پس خیاط پارچه را به زن داد. سپس آن زن رفت به خانه

مرد خیاط و در زد و زن خیاط در را باز کرد وآن زن به او گفت : اگر ممکن

است میخواهم وارد خانه تان شوم برای ادای نماز ، و زن خیاط گفت

:بفرمایید،خوش آمدید

 

و آن زن پس از آنکه نمازش تمام شد آن پارچه را پشت در اتاق گذاشت

بدون آنکه زن خیاط متوجه شود و سپس از خانه خارج شد و هنگامی که

مرد خیاط به خانه برگشت آن پارچه را دید و فورا داستان آن زن و معشوقه

 

ی پسرش را به یاد آورد و همسرش را همان موقع طلاق داد

سپس شیطان گفت : اکنون من به کید و مکر زنان اعتراف می کنم

و آن زن گفت :کمی صبر کن

 

نظرت چیست اگر مرد خیاط و همسرش را به همدیگر بازگردانم؟؟؟!!!

شیطان با تعجب گفت : چگونه ؟آن زن روز بعدش رفت پیش خیاط و به او

گفتهمان پارچه ی زیبایی را که دیروز از شما خریدم یکی دیگر میخواهم

برای اینکه دیروز رفتم به خانه ی یک زنی محترم برای ادای نمازو آن پارچه

را آنجا فراموش کردم و خجالت کشیدم دوباره بروم و پارچه را از او بگیرم و

اینجا مرد خیاط رفت و از همسرش عذرخواهی کرد و او را برگرداند به خانه

اش. و الان شیطان در بیمارستان روانی به سر میبرد!!