• میهن تاز
  • سرگرمی
  • آرایش و زیبایی
  • پزشکی
  • تغذیه
  • اخبار

game,online game,zula,free,free game,persian game,fps

تست هوش منطقی اعداد

تست هوش منطقی اعداد

تست هوش منطقی اعداد – عدد مجهول را پیدا کنید

 

تست هوش

تست هوش منطقی اعداد | عدد مجهول را پیدا کنید

ماتریسی از اعداد دو رقمی داریم. یکی از این اعداد، مجهول است. آیا می

توانید با توجه به منطق موجود، عدد مجهول را مشخص کنید؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

راهنمایی

در این نوع معماها، اعداد مجهول، لزوماً حاصل جمع و تفریق و ضرب و تقسیم بقیه اعداد نیستند :)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب

۳۱

اعداد ستون وسط به صورت زیر ایجاد شده اند:

 

رقم یکان عدد، رقم یکان عدد سمت راست خودش است.

 

رقم دهگان این عدد، رقم دهگان عدد سمت چپش می باشد.

 

 

  • 376
  • 0
  • شهریور ۲۷, ۱۳۹۷

پربیننده ترین مطالب جالب و خواندنی