• میهن تاز
  • سرگرمی
  • آرایش و زیبایی
  • پزشکی
  • تغذیه
  • اخبار

۳۰۰ میلیون خرج کردن دختر آمریکایی برای باربی شدن!!!

۳۰۰ میلیون خرج کردن دختر آمریکایی برای باربی شدن!!!

دختر آمریکایی ۳۰۰ میلیون برای باربی شدن خرج کرد!+عکس

 

یک دختر جوان در آمریکا برای اینکه شبیه عروسک باربی شود، ۳۰۰

میلیون تومان برای عمل جراحی خود هزینه کرد. نتیجه ی کار را در این

بخش از سایت میهن تازمشاهده کنید.

D8AFD8AED8AAD8B1 D8A2D985D8B1DB8CDAA9D8A7DB8CDB8C D8B4D8A8DB8CD987 D8A8D8A7D8B1D8A8DB8C 500x321 دختر آمریکایی 300 میلیون برای باربی شدن خرج کرد

 

دختر آمریکایی ۳۰۰ میلیون برای باربی شدن خرج کرد!!!+عکس