• میهن تاز
  • سرگرمی
  • آرایش و زیبایی
  • پزشکی
  • تغذیه
  • اخبار

عکس برگزیده حیات‌ وحش ۲۰۱۸

عکس برگزیده حیات‌ وحش ۲۰۱۸

عکس برگزیده حیات‌ وحش2018

 

بنا بر گزارش میهن تاز گوریلی که برای فروش عرضه شده بود توسط یک فعال حقوق حیوانات آزاد شدو در حال انتقال به یک منطقه حفاظت‌شده در آفریقاست.

 

 

عکس برگزیده حیات‌ وحش  در سال ۲۰۱۸

عکس برگزیده حیات‌ وحش

گوریلی که برای فروش عرضه شده بود توسط یک فعال حقوق حیوانات آزاد شد

حیات وحش به کلیه جانداران ازقبیل پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان گفته می‌شودکه به صورت وحشی و طبیعی بدون دخالت یا کمک انسان برروی کره زمین زندگی کرده

 

و آب و خوراک خود را خود تأمین می‌کند. البته حیات وحش شامل تمام گیاهان و در واقع جاندارنی که بدون دخالت انسان زندگی می‌کنند میشود.

 

 

در ایران ۵۲۴ گونه پرنده، ۱۶۰ گونه پستاندار، ۲۲۲ گونه خزنده و دوزیست و ۶۵ گونه جونده یافت می‌شود
در میان گونه‌های مختلف حیات وحش ایران، شیر آسیایی، ببر مازندران منقرض شده

 

و گونه‌های یوزپلنگ آسیایی، پلنگ ایرانی و خرس سیاه آسیایی کمیاب بوده و در معرض خطر انقراض قرار دارند.