• میهن تاز
  • سرگرمی
  • آرایش و زیبایی
  • پزشکی
  • تغذیه
  • اخبار

همراهی عجیب زن جوان با نامزد قلاده به گردن

همراهی عجیب زن جوان با نامزد قلاده به گردن

زنی که با نامزدش را با قلاده در خیابان های شلوغ شهر چرخاند

 

زن جوان نامزدش را که یک قلاده سگ به گردن دارد با خود به هر طرف از شهر می کشاند درحالی که مرد بدون هیچ اعتراضی و به صورت چهاردست و پا پشت سر او حرکت می کند.

 

بنا بر گزارش میهن تاز زن جوانی در حالیکه نامزدش را با یک قلاده در خیابان های شلوغ با خود همراه کرده بود سوژه کاربران فضای مجازی شد .

 

همراهی عجیب زن جوان با نامزد قلاده به گردن

 

زن چینی با قلاده سگ همسرش را می کشید

 

 

ماجرای زن چینی که همسرش را با قلاده سگ در شهر می چرخاند

زن جوانی نامزدش را همانند یک حیوان خانگی به دنبال خودش می کشید و همین موجب تعجی رهگذران و شهروندانی شد که شاهد این اتفاق عجیب بودند. تصاویر منتشر شده از این حرکت عجیب زن جوان با نامزدش در یکی از خیابانهای غربی بیجین چین گرفته شده است که نگاههای متعجب مردم خود گویای غیرطبیعی بودن این حرکت است.

 

 

مرد جوان بدون هیچ اعتراضی و به صورت چهاردست و پا با قلاده ای که به گردن دارد همراه زن جوان در خیابان ها در حال حرکت است و هیچ اکنشی نسبت به این رفتار آزاردهنده ندارد.

 

 

شاهدان و منتشر کنندگان این تصاویر در شبکه های اجتماعی می گویند که هر چند وقت یکبار زن می ایستاد و دست نوازشی بر سر مرد جوان می کشید درست مثل رفتاری که با یک سگ خانگی می شود.

 

همراهی عجیب زن جوان با نامزد قلاده به گردن

 زن جوان  نامزد قلاده به گردن را در شهر چرخاند

 

بعد از عبور از چند خیابان و گشت و گذار در یکی از مراکز خرید در نهایت این زوج توسط پلیس متوقف شدند.