• میهن تاز
  • سرگرمی
  • آرایش و زیبایی
  • پزشکی
  • تغذیه
  • اخبار

شیوه های تشخیص ماهی تازه

مجموعه : دانستنی ها

شیوه های تشخیص ماهی تازه

نحوه تشخیص ماهی تازه

روش های تشخیص ماهی تازه

1. برای تشخیص ماهی تازه چشم های ماهی را نگاه کنید، ماهی تازه

همیشه دارای چشم های براق و روشنی است، چشم های ماهی پس از

مدتی مات می شود، و کمی خاکستری رنگ می شود، که نشانه مانده

بودن آن است.

 

 

2. بدن ماهی تازه فلس های شفافی دارد، و براق است، پوست ماهی

تازه باید یک تابش طبیعی فلزی داشته باشد و پولک ها باید به سختی به

بدن چسبیده باشند، ماهی مانده کدر و بی رنگ و حال است.

 

 

3. برای تشخیص تازه بودن، ماهی را در دست بگیرید و به آن نگاه کنید، دم

ماهی مانده یا فاسد پایین و شل است، و باله های خشک و گوشت

خاکستری دارد، در حالی که ماهی تازه گوشت قرمز روشن دارد.

 

 

4. برای تشخیص ماهی تازه آن را بو کنید، ماهی تازه بوی بدی ندارد و در

واقع بوی آب دریا را می دهد، گاهی ماهی تازه ممکن است بوی خیار

بدهد، ماهی مانده بوی آمونیاک می دهد و هرچه بماند این بو بیشتر می

شود.

 

 

توجه داشته باشید، ماهی حتی ممکن است، در یخ هم فاسد شود، مگر

اینکه شکمش خالی شده باشد، همچنین بوی ماهی مانده با خوابانیدن در

سس، ادویه و پختن از بین نمی رود.

 

 

5. اگر ماهی مانده را فشار دهید جای انگشت شما روی آن می ماند، در

حالی که گوشت ماهی تازه سفت و محکم است، و اگر آن را فشار دهید،

جای تورفتگی روی گوشت به سرعت به حالت اولیه باز می گردد.

 

 

6. یکی دیگر از راه های تشخیص ماهی تازه بررسی آبشش های آن

است، آنها را باز کنید، رنگ داخل آبشش باید صورتی روشن یا قرمز باشد،

و حالت مرطوب داشته باشد، آبشش ماهی مانده رنگ پریده و روشن

است و حالت آن لزج و یا خشک است.

 

 

پربیننده ترین مطالب جالب و خواندنی