• میهن تاز
  • سرگرمی
  • آرایش و زیبایی
  • پزشکی
  • تغذیه
  • اخبار

نکاتی درمورد شکم بانوان و آقایون و راههای درمان

نکاتی درمورد شکم بانوان و آقایون و راههای درمان

نکاتی درمورد شکم بانوان و آقایون و راههای درمان

 

شکم در خانم ها و آقایان

 

بزرگی شکم عموما ناشی از اضافه بافت چربی زیر پوست باشد :

میهن تاز:در این موارد کاربرد لیپولیز همراه با تخلیه چربی نتایج بسیار ایده

آلی به همراه دارد و در صورتیکه همراه با حذف چربی پشت و پهلو باشد

کاهش سایز بسیار قابل توجهی به همراه دارد.

 

 

هم اضافه چربی زیر پوست و هم اضافه پوست وجود دارد :

 

در این موارد ابتدا توسط لیزر بافت های چربی زیر پوست رفع می شود و

پوست نازک می شود سپس توسط جراحی ( لیپو آبدومینوپلاستی ) با

ایجاد برشی در زیر شکم پوست اضافه برداشته می شود. در صورت وجود

باز شدگی عضلات این نقص هم طی جراحی ترمیم می شود .

 

 

بزرگی شکم ناشی از تجمع چربی داخل شکم و بین احشا می باشد و چربی زیر پوستی زیادی وجود ندارد :

 

در این حالت نتایج لیزر لیپولیز یا لیپوآبدومینوپلاستی بسیار ضعیف است و

توصیه نمی شود . این افراد باید طی یک روش رفع چای عمومی اقدام

کنند که توسط اینجانب به شما معرفی می شود.

 

 

چای ران ها saddle

Bags ( فقط در خانم ها ) :

این منطقه از شایع ترین مناطق مورد درخواست خانم هاست. این تجمع

چربی ناشی از وجود هورمون های زنانه در زمان بلوغ شکل می گیرد و بر

اثر رژیم درمانی رفع نمی شود . در این مناطق هم بافت چربی و هم

سلولیت با کمک لیزر لیپولیز طی یک جلسه رفع می شود.

 

جهت رفع چاقی این مناطق هیچ درمان موفق و موثر دیگری وجود ندارد.

بسیاری از افرادی که از چاقی ناحیه saddle bags رنج می برند، بعد از

درمان توسط لیزر لیپولیز اظهار می کنند که اگر می دانستند درمان چنین

ساده و چشمگیر است بسیار زودتر از این اقدام می کردند و توسط سایر

روش ها خود را خسته نمی کردند.

 

 

چاقی جلو و داخل ران ها و ساق پاها ( فقط در خانم ها ) :

فقط چاقی جلو و داخل ران دارد و خارج ران چندان چاق نیست . قسمت

جلو داخل ران ها و خارج ران ها همگی چاق هستند . : این مناطق به هیچ

وجه برای کار با لیزر لیپولیز مناسب نیستند و نتایج کار با لیزر در این مناطق

از نظر زیبایی قابل قبول نیست . دستگاه مخصوص دیگری با تکنیک های

اندرمولوژی endermolojy در مطب برای ارائه خدمات در این باره فعال

است که معمولا بعد طی یک دوره ۶ تا ۱۰ جلسه ای ، کاهش سایز حاصل

در ناحیه جلو و داخل ران و ساق پا قابل توجه است.

 

 

قسمت جلو داخل ران ها و خارج ران ها همگی چاق هستند :

در اینجا ابتدا توسط لیزر در یک جلسه قسمت های خارج ران ها بطور

چشمگیری درمان می شوند سپس در ناحیه جلو و داخل ران ها درمان

چاقی و سلولیت توسط اندرمولوژی ( که در بالا ذکر شد ) طی جلسات

مکرر به صورت رضایت بخشی انجام می شود.

 

 

چاقی بازو ها ( فقط در خانم ها )

پوست بازو شل نیست یا شلی خفیف است : این چاقی به خوبی توسط

لیزر لیپولیز رفع می شود و نتایج ایده آل است . در این روش بر خلاف رژیم

و لیپوساکشن پوست بعد از لیزر نمی شود.

 

 

پوست زیر بازو شلی و افتادگی شدید دارد : چاقی قسمت پشت بازو

توسط لیزر لیپولیز رفع می شود ولی قسمت زیر بازو بهتر است یا جراحی

باز شود یا هیچ اقدامی نشود.

 

 

پشت و پهلو در خانم ها و آقایان

این مناطق از شایع ترین مناطق مورد درخواست در خانم ها و آقایان

است.

 

 

نتایج بسیار عالی و ایده آلی از لیزر لیپولیز به دست می آید و نتایج صاف و

هموار است و تغییر سایز افراد بسیار چشمگیر است.

 

 

بزرگی سینه فقط در آقایان

ژنیکوماستی یا بزرگی سینه در آقایان که معمولا بر اثر مصرف دارو های

خاص یا به صورت خود به خودی در زمان بلوغ ، یا بر اثر چاق شدن ایجاد

می شود.

 

 

در روش های قدیمی از جراحی تهاجمی تری استفاده می شده که مهم

ترین عارضه آن ایجاد تو رفتگی در محل سینه عمل شده بود . در روش

جدید ، ابتدا یک برش ۵ میلی متری در زیر بغل روی پوست داده می شود.

سپس فیبر لیزر لیپولیز وارد شده و به بافت های سینه تابانده می شود.

 

 

بعد از آن بافت های چربی با مکش تخلیه می شود. باقیمانده فقط بافت

های غدد شیری است که برای رفع آن ها ابتدا از یک کانون مخصوص با

سر دو شاخه از محل برش وارد می شود که بافت های غددی را از هم باز

می کند . سپس توسط وسیله طراحی شده مخصوصی ، بافت ها از زیر

هاله جدا و خارج می شود . بدین ترتیب کلیه بافت های چربی و غدد

شیری خارج می شود ، بدون آن که جای عمل معلوم باشد و بدون آن تو

رفتگی در محل سینه عمل ایجاد شود .