• میهن تاز
  • سرگرمی
  • آرایش و زیبایی
  • پزشکی
  • تغذیه
  • اخبار

عکسهای دیدنی از مشاغل ایرانی در گذشته

عکسهای دیدنی از مشاغل ایرانی در گذشته

 

عکسهای دیدنی از مشاغل ایرانی در گذشته

 

نانوائی بربری و سنگک

 

عکسهای دیدنی از مشاغل ایرانی در گذشته

 

 

عمله طرب

 

عکسهای دیدنی از مشاغل ایرانی در گذشته

کالسکه داران ناصرالدین شاه

 

عکسهای دیدنی از مشاغل ایرانی در گذشته

کوزه فروشی با مشتری خارجی در تهران

 

عکسهای دیدنی از مشاغل ایرانی در گذشته

 

فروشنده دوره گرد (احتمالا دارو)

 

عکسهای دیدنی از مشاغل ایرانی در گذشته

طبیب معروف تهران، حکیم محمود

 

عکسهای دیدنی از مشاغل ایرانی در گذشته

حمالان بار

 

عکسهای دیدنی از مشاغل ایرانی در گذشته

ساربان

 

عکسهای دیدنی از مشاغل ایرانی در گذشته

شیرگیر

 

عکسهای دیدنی از مشاغل ایرانی در گذشته

صراف

 

عکسهای دیدنی از مشاغل ایرانی در گذشته

مهتر اسب

 

عکسهای دیدنی از مشاغل ایرانی در گذشته

کارگاه کاشی کاری در اصفهان

 

عکسهای دیدنی از مشاغل ایرانی در گذشته

صراف

 

عکسهای دیدنی از مشاغل ایرانی در گذشته

تاجر تهرانی

 

عکسهای دیدنی از مشاغل ایرانی در گذشته

فروشنده دوره گرد مرغ و خروس

 

عکسهای دیدنی از مشاغل ایرانی در گذشته

قلیانی دوره گرد 

 

عکسهای دیدنی از مشاغل ایرانی در گذشته

قصاب

 

عکسهای دیدنی از مشاغل ایرانی در گذشته

شکارچی

عکسهای دیدنی از مشاغل ایرانی در گذشته

 

  • 706
  • 0
  • فروردین ۳, ۱۳۹۷

پربیننده ترین مطالب عکس های جالب و دیدنی